• Subcribe to Our RSS Feed

Wspomóż budowę Centrum Pomocy Rodzinie!

Centrum Pomocy Rodzinie im. bł. Jana Pawła II to ośrodek powołany przez Fundację S.O.S Obrony Poczętego Życia, którego celem jest kompleksowa materialna i psychologiczna pomoc rodzinie, samotnym matkom i ich dzieciom oraz matkom i dzieciom – ofiarom przemocy domowej.

W planowanym Centrum, Fundacja chce utworzyć:

– pokoje mieszkalne dla samotnych matek z dziećmi

– sale szkoleniowe wyposażone w niezbędne narzędzia pozwalające na przygotowanie się do podjęcia pracy zarobkowej, resocjalizacji i ponownej aktywizacji zawodowej

– pokój porad prawnych dla mieszkańców Centrum

– świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci ulicy

– stołówkę dla ludzi ubogich i bezdomnych

– pomieszczenia wydawania darów.

Do wymienionych pomieszczeń należy doliczyć kuchnie, łazienki, sanitariaty, kotłownię, pomieszczenia garażowe i techniczne. Powierzchnia użytkowa Centrum to 2300 m2.

Koszt samej budowy Centrum Pomocy Rodzinie im. bł. Jana Pawła II bez wyposażenia to 12 650 000 zł.

Fundacja S.O.S Obrony Poczętego Życia zamierza sfinansować jego budowę ze środków własnych, ale także z darowizn pochodzących od darczyńców.

Każdy kto chciałby wspomóc budowę Centrum Pomocy Rodzinie im. bł. Jana Pawła II może wpłacić dowolną kwotę na konto Fundacji:

32 1140 1010 0000 4777 8600 1001

o dla osób wpłacających z zagranicy:
SWIFT BREXPLPWWA1 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001

wpłaty w EUR 05 1140 1010 0000 4777 8600 1002

wpłaty w USD 48 1140 1010 0000 4777 8600 1004

wpłaty w GBP 64 1140 1010 0000 4777 8600 1007

Dane odbiorcy:
Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia – Organizacja Pożytku Publicznego
nr KRS 0000215438
ul. Nowolipie 9/11 lok. 75
00-150 Warszawa
z dopiskiem: „Centrum Pomocy Rodzinie im. bł. Jana Pawła II”

Rachunek prowadzi:
BRE Bank SA
Oddział Regionalny Warszawa
ul. Królewska 14
00-950 Warszawa