• Subcribe to Our RSS Feed

21 marca: Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

mar 21, 2013   

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa jest doskonałą okazją by zwrócić uwagę na osoby z zespołem Downa i dowiedzieć się więcej o samej wadzie genetycznej. Nie możemy zapominać, że dzieci z zespołem Downa mają takie samo prawo do życia jak każdy inny człowiek.

21 marca środowiska pro-life złożą w Sejmie wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”.

Inicjatorem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa (World Down Syndrome Day, WDSD) jest Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa (Down Syndrome International, DSI). Dzień ten został ustanowiony 2005 roku.

Pomysł ustanowienia takiego dnia wypłynął od genetyka z uniwersytetu w Genewie, Stylianosa E. Antonarakisa. Inauguracja Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa odbyła się w Singapurze 21 marca 2006 roku. Zorganizowała ją angielska organizację Down’s Syndrome Association (DSA).

W grudniu 2011 Zgromadzenie Ogólne ONZ potwierdziło potrzebę obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa na arenie międzynarodowej rezolucją A/RES/66/149.
Od kolejnego, 2012 roku, obchody tego dnia odbywają się oficjalnie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Do inicjatywy Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa od razu włączyła się Polska. W organizację pierwszych obchodów dnia, w 2006 roku, włączyło się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat” w Białymstoku, od 2009 roku Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi.

Obecnie w naszym państwie obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem organizują stowarzyszenia, m.in. „Jeden Świat” i Stowarzyszenie Rodzin oraz Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

Agata Bruchwald
fot. Wikimedia Commons

Comments are closed.