• Subcribe to Our RSS Feed

Aborcja: zabójstwo, egoizm, reklama

listopad 18, 2013   

„Kobieta”, która dokonuje aborcji lub ją po prostu popiera, cierpi na postępujący zanik sumienia. Aborcja jest zabójstwem i powinna podlegać najsurowszym sankcjom moralnym oraz prawnym.

Spowodowania śmierci nie usprawiedliwi żadna przyczyna. Współwinny jest także nie tylko ten, kto do aborcji namawia, ale i ten, który programowym działaniem (znęcaniem się psychicznym, fizycznym a nawet wyrafinowaną formą manipulacji) doprowadza drugą osobę do głębokiej depresji, a w konsekwencji do próby samobójczej albo po prostu do śmierci. Walka o godność życia nie jest już kwestią metafory czy na trwałe sformułowanego postulatu. To walka autentyczna, walka na życie i śmierć.

Aborcja jest aktem „ideologicznie” obudowanego egoizmu. Może ona skutkować trwałym okaleczeniem, poważnym urazem psychicznym, który ujawnia się w kilka tygodni po „zabiegu”. Wśród fizycznych skutków aborcji wymienić należy: krwotok związany z rozdarciem szyjki macicy lub z zakażeniem spowodowanym rozwojem drobnoustrojów w niedokładnie oczyszczonej jamie macicy, poronienia, niepłodność, zwiększenie ryzyka raka piersi. U kobiet, które poddały się aborcji, częściej występują nawracające stany zapalne dróg rodnych oraz zaburzenia miesiączkowania, a także przedwczesne porody na skutek niedomagania szyjki macicy.

Aborcja pozostawia też niekiedy trwałe skutki w ich psychice: poczucie winy i skrzywdzenia, obsesyjne myśli o zamordowanym dziecku, w wielu przypadkach niechęć do współżycia seksualnego, a nawet myśli samobójcze.

Istnieją najróżniejsze odmiany zła i jego personifikacje. Zło przypadkowe, zło systematyczne, zło świadome, zło zaplanowane, zło o proweniencji manipulacyjnej, zło konsekwentne, zło narastające i wreszcie zło, które określiłabym mianem organicznego, łączące w sobie wszystkie wymienione tu elementy. Przerażają mnie reklamy prywatnych klinik w różnych krajach europejskich, promujące aborcję jako „proces medyczny, który ma na celu przedwczesne zakończenie ciąży”. Przykładów takich klinik można by wymienić wiele, a podanie ich nazw przez wiele kobiet potraktowane zostać może… jako kryptoreklama.

Brytyjskie kliniki szczegółowo informują m.in. o przebiegu odsysania próżniowego czy tzw. późnej aborcji (late abortion). We Francji koszty przerywania ciąży bierze na siebie budżet państwa, a w 1990 roku przyjęto ustawę legalizującą aborcję w pierwszych trzech miesiącach ciąży pod warunkiem podpisania przez kobietę ciężarną oświadczenia, że znajduje się w dramatycznej sytuacji życiowej. W Hiszpanii trzy lata temu została przyjęto nowa ustawa pozwalającą na przerywanie ciąży na wniosek kobiety w pierwszych czternastu tygodniach ciąży. Ustawa ponadto pozwala Hiszpankom dokonać aborcji do dwudziestego drugiego tygodnia, jeżeli ciąża zagraża życiu matki lub płodu, zaś szesnastolatka roku może dokonać zabiegu bez zgody rodziców!

Kobietę domagającą się dokonania aborcji należy uznać podżegania do zabójstwa lub nawet udzielenia pomocy w działaniu. Jeśli nie chce wychować dziecka, niech odda je pod opiekę: bezdzietne małżeństwa pragnące adopcji czekają na jej dzieciątko z otwartymi ramionami. Jeśli nie potrafi dziecka wychować, niech powierzy je Oknu Życia!

Nakazem naszego sumienia jest obrona życia bez względu na wolę człowieka, Świętość życia nakazuje nam szacunek nie tylko do osoby, która ma możność decydować o swoim życiu, ale dla osoby, która jeszcze nie potrafi się werbalnie komunikować. Dzieciątko od chwili poczęcia jest człowiekiem, jest ludzkim życiem! Człowiek rozwija się od poczęcia do narodzin, a dalsze jego życie jest procesem ciągłym!

„Matka” i „lekarz”, którzy podejmują decyzje o aborcji, wydają zarazem wyrok: kara śmierci dla niewinnego dziecka.

Marta Cywińska

fot. sxc.hu

Comments are closed.