• Subcribe to Our RSS Feed

Abp Chullikatt apeluje o powstrzymanie przemocy wobec kobiet

kw. 23, 2013   

Abp Francis Chullikatt, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, przemawiając w czasie otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. kobiet i pokoju zwrócił uwagę, że w dyskusjach pomijany jest fakt, iż kobiety padają często ofiarą przemocy ze względu na swe przekonania religijne, i to w prawie wszystkich regionach świata.

Abp Francis Chullikatt przemawiając, 17 kwietnia, w czasie otwartej debaty Rady nt. kobiet i pokoju, a dokładniej w dyskusji nad raportem sekretarza generalnego ONZ o przemocy seksualnej w konfliktach zauważył, że ciągle powtarzają się przypadki przemocy seksualnej wobec kobiet, m.in. gwałtów, przymusowej sterylizacji, uprowadzania w celach seksualnych czy seksualnego niewolnictwa.

Jak dodał hierarcha dzieje się tak, mimo że w ostatnich latach, zwłaszcza od uchwalenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w 2000 rezolucji nr 1325 w tej sprawie, społeczność międzynarodowa zwraca coraz większą uwagę na rolę kobiet podczas wojny czy po jej zakończeniu.

Z kolei odnosząc się bezpośrednio do raportu, sekretarza generalnego ONZ o przemocy seksualnej w konfliktach, dyplomata watykański zarzucił, że dokument pomija fakt, iż kobiety padają często ofiarą przemocy ze względu na swe przekonania religijne, i to w prawie wszystkich regionach świata.

Odnoszący się do problemu abp Francis Chullikatt podkreślił potrzebę zapobiegania kryzysom środkami pokojowymi, wskazując na konieczność moralnego wychowania sił zbrojnych do dyscypliny i szacunku dla kobiet.

Ponadto dyplomata zwrócił uwagę, że należy zapewnić ochronę przed przemocą seksualną oraz karalność tych, którzy się jej dopuszczają. Ubolewał też, że raport niewiele mówi o pomocy ofiarom, a ma ona dla nich istotne znaczenie, zważywszy, że nieraz są one wykluczane przez własne środowisko czy nawet zmuszane do małżeństwa z mężczyzną, który je zgwałcił.

Niepokój delegacji Stolicy Apostolskiej budzi również eufemistyczne wspomnienie w raporcie o „dostępie do bezpiecznego przerywania ciąży”.

– Chodzi tu przecież o zabicie niewinnego dziecka! Należałoby tu raczej mówić o opiece nad „kobietą z dzieckiem” w czasie ciąży i później, włącznie ze znalezieniem w razie potrzeby rodziny do adopcji – akcentował abp Chullikatt na forum Rady Bezpieczeństwa.

Agata Bruchwald
Źródło: prolife.com.pl
fot. sxc.hu

Comments are closed.