• Subcribe to Our RSS Feed

APEL środowisk prolife DO POLSKICH POSŁÓW O OPOWIEDZENIE SIĘ ZA ŻYCIEM

wrz 25, 2013   

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystosowała list do parlamentarzystów, zawierający poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy, mającej na celu ochronę życia i zdrowia dzieci prenatalnie chorych. Członkiem PFROŻ jest Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia.

Warszawa,  24 września 2013 r.

APEL DO POLSKICH POSŁÓW O OPOWIEDZENIE SIĘ ZA ŻYCIEM

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie  Pośle!

W imieniu 130 organizacji prorodzinnych, zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, pragniemy wyrazić poparcie dla obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy 1654), który będzie rozpatrywany podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Celem projektu jest zapewnienie ochrony życia dzieci  chorych czy upośledzonych w prenatalnym okresie ich życia. Stojąc na gruncie poszanowania ludzkiego życia od poczęcia zawsze podkreślaliśmy, że należy wyeliminować możliwość pozbawiania życia dzieci, które podejrzewa się, że są prenatalnie chore.

Podstawową wartością, na której opiera się nasza cywilizacja, jest poszanowanie życia. Dotyczy to szczególnie tych, którzy wymagają pomocy oraz wsparcia, również dzieci, które są prenatalnie chore czy niepełnosprawne. Niestety, w Polsce z tego powodu dokonuje się kilkuset aborcji rocznie, w ten sposób rażąco dyskryminując osoby chore. .

Przyjęcie obywatelskiego projektu doprowadzi też do zgodności prawa z Konstytucją RP, która gwarantuje „każdemu ochronę zdrowia i życia” (art. 38), „każdemu prawo do ochrony zdrowia (art. 68) oraz „ochronę praw dziecka” (art.72). Z konstytucyjnej ochrony nie mogą być wyłączone dzieci w prenatalnej fazie życia, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy.

Wyrażamy nadzieję, że Panie i Panowie Posłowie, rozumiejąc powagę problemu, jaki dane jest Wam rozstrzygać, będziecie kierować się wartościami najwyższymi naszej cywilizacji, chronionymi przez ustawę zasadniczą, które zobowiązują do pełnej ochrony każdego ludzkiego życia i jego zdrowia.

Zwracamy się także do Sejmu, Senatu oraz do polskiego rządu, o podjęcie zdecydowanych  działań w kierunku wzmocnienia pomocy dla osób chorych i niepełnosprawnych, które powinny znajdować się w centrum zainteresowania polityki społecznej naszego państwa i zapewnić takie wsparcie, aby nie czuły się one dyskryminowane i mogły godnie żyć.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański (wiceprezes), Antoni Zięba (wiceprezes), Anna Dyndul (sekretarz), Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hanna Wujkowska, Katarzyna Urban.

Źródło: informacja prasowa

Comments are closed.