• Subcribe to Our RSS Feed

Europejski Trybunał Praw Człowieka broni rodziny

Lip 20, 2014   

Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując sprawę Hämäläinen v. Finland, odmówił wywarcia presji na rządy poszczególnych krajów członkowskich UE w celu zmuszenia ich do przyjęcia „małżeństw” homoseksualnych i zrównania ich z tradycyjną rodziną.

Odnosząc się do Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, trybunał orzekł, iż nie może on być interpretowany jako nakładający na państwa, które przyjęły konwencję, zobowiązanie do zapewnienia parom jednopłciowym dostępu do małżeństwa.

Odnosząc się do Art. 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Trybunał podkreślił, iż zapewnia on fundamentalne prawo kobiety i mężczyzny do małżeństwa i założenia rodziny. Zwrócił przy tym uwagę, iż zapis ten umacnia tradycyjną koncepcję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. – Art. 12 nie może być interpretowany jako nakładający na rządy państw zobowiązanie do zapewnienia parom homoseksualnym dostępu do tej instytucji – stwierdzili sędziowie Trybunału.

Trybunał podkreślił, że kraje członkowskie (Belgia, Dania, Francja, Islandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Holandia i Wielka Brytania) zezwoliły na tzw. małżeństwa homoseksualne, jednakże „nie można powiedzieć, że istnieje jakiekolwiek ogólnoeuropejskie porozumienie co do zezwalania na legalizację związków osób tej samej płci”.

Julia Nowicka

Comments are closed.