• Subcribe to Our RSS Feed

Francja: Morderstwa nienarodzonych na żądanie!

sty 23, 2014   

Na mocy wczoraj przyjętych poprawek we Francji aborcja musi być wykonywana na każde żądanie. Według lewicy dotychczasowe rozwiązania prawne były już przestarzałe…

Jak podaje portal pch24.pl Francuskie Zgromadzenie Narodowe rozszerzyło dostęp do aborcji poprzez przyjęcie poprawki do ustawy o równości płci.

Pomysłodawcą nowelizacji prawa umożliwiającego zabijania dzieci nienarodzonych była minister Praw Kobiety – Najat Vallaud – Belkacem. Propozycje polityka postanowiła jednomyślnie bronić lewica. Według argumentacji polityków poprzednie rozwiązania prawne stały się przestarzałe.

W tej sytuacji minister zaczęła domagać się pełnego, prawnego poszanowania „prawa” kobiet do „decydowania o swoim ciele”. Odrzucając przy tym „dyktaty wszelkich systemów moralnych i cofanie się (…) na wzór Hiszpanii”. Minister do Praw Kobiety pokreśliła również, że „aborcja jest pełnym prawem”, a nie czynem tolerowanym pod pewnymi warunkami.

Odmienne spojrzenie na sprawę zaprezentowała zdecydowana większość deputowanych centroprawicowej Unii na Rzecz Ruchu Ludowego (UMP). Jej członkowie przekonywali, że poprawki mają charakter dogmatyczny, doprowadzą do upowszechnienia aborcji i podziału społeczeństwa.

Mianem „klęski myślowej” określiły zniesienie dotychczasowych obwarowań Nicole Ameline i François Guégot. Z kolei Sonia Lagarde i Jean-Louis Borloo z Unii Demokratów i Niezależnych (UDI) twierdzili, że nowa ustawa „stworzy niepotrzebne pęknięcie w społeczeństwie i będzie źródłem napięć i podziałów”.

Zdaniem francuskich prawników, nowe przepisy zmienią zasadniczo porządek prawny. Konstytucjonalista, Bertranda Mathiera, stwierdził, że „będzie to prawdziwy przewrót”, bo obecnie aborcja nie jest prawem, tylko… warunkowym zwolnieniem od podstawowej zasady porządku publicznego, ochrony człowieka od początku jego życia (art.16 kodeksu cywilnego). Konstytucjonalista ustawę określa jako cios dla spójności francuskiego systemu prawnego.

Wczoraj przyjęta ustawa rozszerza także przestępstwo polegające na przeszkadzaniu w informowaniu o możliwości legalnego zabicia nienarodzonego dziecka. Teraz naruszeniem prawa będzie „wywieranie presji moralnej i psychicznej (..) na kobiety”. Zapis ten skierowany jest przeciwko stronom i portalom internetowym skierowanym do kobiet myślących o dokonaniu aborcji. Tym samym we Francji zaczęło tlić się kolejne zagrożenie dla wolności słowa.

Podsumowując warto przytoczyć jednoznaczną zapowiedź francuskiej minister ds. kobiet: „rząd nie będzie tolerować żadnych przeszkód stawianych prawu do aborcji”.

Agata Bruchwald
Źródło: pch24.pl
fot. sxc.hu

Comments are closed.