• Subcribe to Our RSS Feed

Kobiety nie mają tam prawa do narodzin

sie 25, 2013   

W Indiach od kilkudziesięciu lat dokonywana jest aborcja selektywna. Zabijane są dziewczynki. Proceder ma podłoże wyłącznie kulturowe i jest głęboko zakorzeniony w mentalności Hindusów, co znacząco utrudnia jego zwalczanie.

Organizacja Ayuda en Accion en India, która w kraju tym zajmuje się przeciwdziałaniem ubóstwu ostrzega, że tzw. selektywna aborcja, polegająca na zabijaniu dzieci poczętych ze względu na ich płeć, doprowadziła w Indiach do deficytu 35 mln kobiet, przyczyniając się do wzrostu handlu ludźmi i niewolnictwa seksualnego.

– Według spisu ludności Indii z 2011 r., liczba dziewcząt w wieku poniżej szóstego roku życia spadła do 914 na 1 tys. chłopców – powiedział Parvinder Singh, dyrektor ds. komunikacji w Ayuda en Accion en India.

Parvinder Singh raport na temat zabijania dzieci poczętych, płci żeńskiej w Indiach, przedstawił podczas wizyty w Hiszpanii. W rozmowie z gazetą „La Vanguardia” Singh wyjaśnił, że jest to istotna zmiana równowagi płci w kraju.

W 1941 r. w Indiach było 1,01 tys. dziewcząt na każdy 1 tys. chłopców, podczas gdy w 2001 r. wskaźnik ten spadł do 927 dziewcząt w wieku 0-6 lat na każde 1 tys. chłopców i ten trend się utrzymuje.

W czasie rozmowy mężczyzna wyjaśnił, że selektywna rzeź dziewczynek ma podłoże czysto kulturowe i nie ma żadnego odniesienia do ubóstwa, ponieważ najwyższy współczynnik deficytu dziewcząt jest w grupie rodzin z najwyższych kast i środowisk najzamożniejszych.

– Statystyki pokazują, że w obszarach najbardziej rozwiniętych rodzi się 610 kobiet na każde 1 tys. mężczyzn i wiemy, że są to kobiety, z których wiele było w ciąży pięć lub sześć razy, i dotąd dokonywały aborcji aż poczęły chłopca.

– Jeśli nie ma mężczyzn w rodzinie, ród się kończy. Wprawdzie istnieje prawo, które pozwala kobietom na dziedziczenie majątku, ale nigdy nie jest to oczywiste. Jeśli są tylko dziewczęta, to można spaść do niższej kasty, ponieważ majątek nie będzie dziedziczony przez twoich potomków, lecz przez twoich braci i kuzynów – wyjaśnił przyczyny tego strasznego procederu Singh.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania temu zbrodniczemu działaniu jest zmiana mentalności i podnoszenie świadomości Hindusów w kwestii negatywnych konsekwencji dla społeczeństwa tego groźnego zjawiska. Stara się to czynić organizacja Ayuda en Accion.

– Preferowanie męskiego potomstwa powoduje poważny deficyt kobiet w całym kraju. Na Zachodzie, liczba kobiet przekracza liczbę mężczyzn, co najmniej o trzy procent. W Indiach istnieje osiem procent więcej mężczyzn niż kobiet – powiedział Singh.

Jak zauważył Parvinder Singh doprowadziło to do pokolenia dorosłych ludzi, którzy nie mogą znaleźć kobiety by zawrzeć małżeństwo. Konsekwencją tego jest rosnące niezadowolenie społeczne i handel kobietami w biednych regionach, które często kończą jako seksualne niewolnice.

Agata Bruchwald
Źródło: pch24.pl
fot. sxc.hu

Comments are closed.