• Subcribe to Our RSS Feed

miesięcznik Moja Rodzina

Gdy Jan Paweł II ogłosił rok 1994 Rokiem Rodziny, odpowiedzią naszej Fundacji na wezwanie Ojca Świętego było wydanie w grudniu 1993 r. pierwszego numeru miesięcznika „Moja Rodzina”.

Stworzyliśmy pismo przeznaczone do szerokiego kręgu czytelników, które porusza problemy współczesnej rodziny. Publikujemy analizy, komentarze i porady dla rodziców oraz młodzieży. Opisujemy także zjawiska polityczno-społeczne i gospodarcze oceniając je przez pryzmat społecznej nauki Kościoła.

W naszym piśmie miłośnicy historii znajdą ciekawe artykuły dotyczące dziejów Polski i Kościoła katolickiego. Promujemy ciekawe miejsce architektury sakralnej warte zwiedzenia.

Całkowity dochód ze sprzedaży pisma jest przeznaczony na działalność społeczną Fundacji, w szczególności na prowadzenie domów samotnej matki i ośrodków dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do współpracy firmy, które chciałyby zareklamować na łamach miesięcznika „Moja Rodzina” swoją działalność i w ten sposób równocześnie wesprzeć najbardziej potrzebujących pomocy.

Ważną informacją jest to, że całkowity nakład trafia do czytelników, ponieważ ewentualne zwroty są rozprowadzane podczas niedzielnych promocji pisma, które odbywają się na terenie całego kraju.

Pismo dostępne jest w sieci EMPiK, parafiach rzymskokatolickich, przez siatkę prywatnych kolporterów oraz w prenumeracie.

Więcej na stronie www.mojarodzina.org.